Fan Club

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και...

12/10/2017 - 16:00
Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Βίον ἔνθεον, διαδραμόντες, Χριστοῦ ὤφθητε, συγκληρονόμοι, δι' ἀθλήσεως ἐχθρὸν τροπωσάμενοι, Καρπὲ σοφὲ καὶ κλεινὲ Ἀγαθόδωρε, Ἀγαθονίκη καὶ Πάπυλε ἔνδοξε. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἤμιν τὸ μέγα ἔλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=m14hmqbRCVI
Contenuti ufficiali di Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Δαβίδ του εν Ευβοία - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ήχος γ'. Θείας πίστεως.

Μέγαν εύρατο, Εύβοια κλέος, τον πανένδοξον, Δαβίδ τον θείον, ως ιεράς αρετής καταγώγιον, και του Χρίστου οπαδόν αληθέστατον, και των Όσίων απάντων εφάμιλλον. Διό Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=M8grLDX7D78
Απολυτίκιο Αγ. Δαβίδ του εν Ευβοία - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ήχος γ'. Θείας πίστεως. Μέγαν εύρατο, Εύβοια κλέος, τον πανένδοξον, Δαβίδ τον θείον, ως ιεράς αρετής καταγώγιον, και του Χρίστου οπαδόν αληθέστατον, και των Όσίων απάντων εφάμιλλον. Διό Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθε ημίν το μέγα έλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=M8grLDX7D78
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἦχος πλ δ'.

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=mEK28fylX78
Απολυτίκιο Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού - 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Ἦχος πλ δ'. Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=mEK28fylX78
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.

Την κιθάραν του Πνεύματος την έξάχορδον, τήν μελωδήσασαν κόσμω τας υπέρ νουν δωρεάς, ως έκφάντορας Χριστού άνευφημήσωμεν, Στάχυν Άμπλίαν Άπελλήν συν Ναρκίσσω, Ούρβανόν, και Άριστόβουλον άμα' ως γαρ Απόστολοι θείοι, χάριν αίτούνται ταις ψυχαίς ημών.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=T-jeMuLgpr4
Απολυτίκιο Αγ. Στάχυ, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου - 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον. Την κιθάραν του Πνεύματος την έξάχορδον, τήν μελωδήσασαν κόσμω τας υπέρ νουν δωρεάς, ως έκφάντορας Χριστού άνευφημήσωμεν, Στάχυν Άμπλίαν Άπελλήν συν Ναρκίσσω, Ούρβανόν, και Άριστόβουλον άμα' ως γαρ Απόστολοι θείοι, χάριν αίτούνται ταις ψυχαίς ημών. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=T-jeMuLgpr4
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ζηνοβίου και Ζηνοβίας - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως αθλήσατε ὅθεν καὶ τῶν στεφανῶν τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκαταλύτου ἠξιώθητε, ἅμα ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ χάριν ἰάσεων.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=k6Saba2DAUU
Απολυτίκιο Αγ. Ζηνοβίου και Ζηνοβίας - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως αθλήσατε ὅθεν καὶ τῶν στεφανῶν τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκαταλύτου ἠξιώθητε, ἅμα ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ χάριν ἰάσεων. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=k6Saba2DAUU
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα ὥσπερ παρθένος σεμνή ἀθλήσεως αἵμασι τὴν τῆς ἁγνείας στολὴν ἐνθέως ἐφοίνιξας ὅθεν, Ἀναστασία, ὡς ὁσία καὶ μάρτυς, χάριτας ἰαμάτων ἀποστράπτεις ἐν κόσμῳ πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=GX5E95QB51A
Απολυτίκιο Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε Ἀσκήσει ἐκλάμψασα ὥσπερ παρθένος σεμνή ἀθλήσεως αἵμασι τὴν τῆς ἁγνείας στολὴν ἐνθέως ἐφοίνιξας ὅθεν, Ἀναστασία, ὡς ὁσία καὶ μάρτυς, χάριτας ἰαμάτων ἀποστράπτεις ἐν κόσμῳ πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=GX5E95QB51A
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου - 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χαρίτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς. Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=7WU_NqgOmxo
Απολυτίκιο Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου - 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χαρίτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς. Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=7WU_NqgOmxo
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Νέστωρ - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀθλητὴς εὐσεβείας ἀκαταγώνιστος, ὡς κοινωνὸς καὶ συνήθης τοῦ Δημητρίου ὀφθεῖς, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Νέστωρ μακάριε, τὴ θεϊκὴ γὰρ ἀρωγή, τὸν Λυαῖον καθελῶν, ὡς ἄμωμον ἱερεῖον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τῷ Ἀθλοθέτῃ καὶ Θεῶ ἠμῶν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=GeUwmjgUyWE
Απολυτίκιο Αγ. Νέστωρ - 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀθλητὴς εὐσεβείας ἀκαταγώνιστος, ὡς κοινωνὸς καὶ συνήθης τοῦ Δημητρίου ὀφθεῖς, ἠγωνίσω ἀνδρικῶς Νέστωρ μακάριε, τὴ θεϊκὴ γὰρ ἀρωγή, τὸν Λυαῖον καθελῶν, ὡς ἄμωμον ἱερεῖον, σφαγιασθεὶς προσηνέχθης, τῷ Ἀθλοθέτῃ καὶ Θεῶ ἠμῶν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=GeUwmjgUyWE
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Δημητρίου του Μυροβλύτου - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος γ'.

Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=fqmGJIqc4pE
Απολυτίκιο Αγ. Δημητρίου του Μυροβλύτου - 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=fqmGJIqc4pE
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Αρέθα - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=RRx6Zf3-F5Y
Απολυτίκιο Αγ. Αρέθα - 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Εὐσεβεῖα ἐμπρέπων τὴ ἀθλήσει δεδόξασαι, τὴν τῶν Χριστοκτόνων κακίαν καθελῶν τὴ ἐνστάσει σου, διὸ καὶ προσενήνοχας Χριστῷ, Μαρτύρων ἀρραγῆ συνασπισμῶν, ὥσπερ θεῖος παιδοτρίβης καὶ ὁδηγός, Ἀρέθα παμμακάριστε. Δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πάσιν Ἰάματα. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=RRx6Zf3-F5Y
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'.

Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=oKJPoZISMWA
Απολυτίκιο Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=oKJPoZISMWA
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Αβερκίου Ιεραπόλεως - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐκμιμησάμενος, τὴ Ἐκκλησία ἐκλάμπεις ὡς ἑωσφόρος ἀστήρ, τὴν θεόσδοτον ἰσχὺν φαίνων τοὶς ἔργοις σοί, σὺ γὰρ θαυμάτων ἱερῶν, τᾶς δυνάμεις ἐνεργῶν, Ἀβέρκιε Ἱεράρχα, πρὸς εὐσέβειας εἰσόδους, τοὺς πλανωμένους καθωδήγησας.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=TD0YSndvME8#t=14
Απολυτίκιο Αγ. Αβερκίου Ιεραπόλεως - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀποστόλων τὸν ζῆλον ἐκμιμησάμενος, τὴ Ἐκκλησία ἐκλάμπεις ὡς ἑωσφόρος ἀστήρ, τὴν θεόσδοτον ἰσχὺν φαίνων τοὶς ἔργοις σοί, σὺ γὰρ θαυμάτων ἱερῶν, τᾶς δυνάμεις ἐνεργῶν, Ἀβέρκιε Ἱεράρχα, πρὸς εὐσέβειας εἰσόδους, τοὺς πλανωμένους καθωδήγησας. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=TD0YSndvME8#t=14
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ιλαρίωνος - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἐγκρατείας τὴ αἴγλη λαμπρυνθεῖς τὴν διάνοιαν, ἤστραψας θαυμάτων ἀκτῖνας Ἰλαρίων Πατὴρ ἠμῶν, καὶ γεγονὸς φωστὴρ περιφανής, καὶ στῦλος εὐσέβειας θεαυγῆς, καταυγάζων τὴ ἐνθέω σου βιοτῆ, τοὺς πίστει προσιόντας σοί. Δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=OwR3upZ8kZM
Απολυτίκιο Αγ. Ιλαρίωνος - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Ἐγκρατείας τὴ αἴγλη λαμπρυνθεῖς τὴν διάνοιαν, ἤστραψας θαυμάτων ἀκτῖνας Ἰλαρίων Πατὴρ ἠμῶν, καὶ γεγονὸς φωστὴρ περιφανής, καὶ στῦλος εὐσέβειας θεαυγῆς, καταυγάζων τὴ ἐνθέω σου βιοτῆ, τοὺς πίστει προσιόντας σοί. Δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=OwR3upZ8kZM
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Αρτεμίου (προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας) - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Εὐσέβειας τοῖς τρόποις καλλωπιζόμενος, ἀθλητικῆς ἀγλαΐας ὤφθης σοφὲ κοινωνός, πρὸς ἀγῶνας ἀνδρικοὺς παραταξάμενος· ὅθεν ὡς λύχνος φωταυγής, τῶν θαυμάτων τὰς βολάς, ἐκλάμπεις τῇ οἰκουμένῃ, Ἀρτέμιε Ἀθλοφόρε, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=LWUOhZ0S-rk
Απολυτίκιο Αγ. Αρτεμίου (προστάτης της Ελληνικής Αστυνομίας) - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Εὐσέβειας τοῖς τρόποις καλλωπιζόμενος, ἀθλητικῆς ἀγλαΐας ὤφθης σοφὲ κοινωνός, πρὸς ἀγῶνας ἀνδρικοὺς παραταξάμενος· ὅθεν ὡς λύχνος φωταυγής, τῶν θαυμάτων τὰς βολάς, ἐκλάμπεις τῇ οἰκουμένῃ, Ἀρτέμιε Ἀθλοφόρε, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=LWUOhZ0S-rk
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Προφήτου Ιωήλ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ὡς ἔμπνουν κειμήλιον, τῶν ἱερῶν ἀρετῶν, Προφήτης θεόληπτος, ὤφθης σοφέ, Ἰωήλ, ἑλλάμψει τοῦ Πνεύματος, ὅθεν τῆς εὐσέβειας, ἡ πηγὴ ὡς προέφης, ἔβλυσε τοὶς ἐν κόσμῳ, ἐκ τοῦ οἴκου Κυρίου ἧς νῦν καταπολαύοντες, πόθω τιμῶμεν σε.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=_k0ebZXThP4
Απολυτίκιο Προφήτου Ιωήλ - 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Ὡς ἔμπνουν κειμήλιον, τῶν ἱερῶν ἀρετῶν, Προφήτης θεόληπτος, ὤφθης σοφέ, Ἰωήλ, ἑλλάμψει τοῦ Πνεύματος, ὅθεν τῆς εὐσέβειας, ἡ πηγὴ ὡς προέφης, ἔβλυσε τοὶς ἐν κόσμῳ, ἐκ τοῦ οἴκου Κυρίου ἧς νῦν καταπολαύοντες, πόθω τιμῶμεν σε. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=_k0ebZXThP4
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Ευαγγελιστού Λουκά - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος γ'.

Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=_I5LoT68ja8
Απολυτίκιο Ευαγγελιστού Λουκά - 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Ἀπόστολε Ἅγιε, καὶ Εὐαγγελιστὰ Λουκᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=_I5LoT68ja8
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Με την καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού την οποία τέλεσε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Καβαρνός ξεκίνησαν σήμερα οι συνάξεις μελέτης Θείου Λόγου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Νέου Κόσμου.
Στην κατάμεστη από πλήθος πιστών αίθουσα , ο π. Νικόδημος Καβαρνός αναφέρθηκε στις δυο ενότητες θεμάτων που θα αναπτύξει τη φετεινή χρονιά.
Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την μελέτη και ανάλυση των Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας, έχοντας ως πηγή την Πατρολογία του J.P Minge.
Ειδικότερα θα γίνουν συζητήσεις πάνω σε θέματα όπως οι αιρέσεις, το αυτεξούσιο, η μετάνοια, η αμαρτία, η εξομολόγηση, ο έρωτας, η ανεξικακία, η πραότητα, ο εγωισμός, η Ειρήνη, οι δοκιμασίες,η αγνότητα,η γνώση,η αθεΐα,η εγκράτεια κά . Θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και που οι Πατέρες της Εκκλησίας έχουν ήδη απαντήσει.
Όπως άλλωστε τόνισε ο ίδιος: " Οι Πατέρες  της Εκκλησίας θεολογούν, συμβουλεύουν, παιδαγωγούν, διδάσκουν και ορθοτομούν το λόγο της αληθείας".
Η δεύτερη ενότητα θα εστιάσει στην  ερμηνεία της λειτουργικής γλώσσας  της Εκκλησίας. Ερμηνεία που θα βοηθήσει τους πιστούς στην καλύτερη κατανόηση των λατρευτικών κειμένων.
Οι ομιλίες του αρχιμανδρίτη π. Νικόδημου Καβαρνού θα γίνονται κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα μετά τον εσπερινό.
Με την καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού την οποία τέλεσε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Καβαρνός ξεκίνησαν σήμερα οι συνάξεις μελέτης Θείου Λόγου στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Νέου Κόσμου. Στην κατάμεστη από πλήθος πιστών αίθουσα , ο π. Νικόδημος Καβαρνός αναφέρθηκε στις δυο ενότητες θεμάτων που θα αναπτύξει τη φετεινή χρονιά. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την μελέτη και ανάλυση των Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας, έχοντας ως πηγή την Πατρολογία του J.P Minge. Ειδικότερα θα γίνουν συζητήσεις πάνω σε θέματα όπως οι αιρέσεις, το αυτεξούσιο, η μετάνοια, η αμαρτία, η εξομολόγηση, ο έρωτας, η ανεξικακία, η πραότητα, ο εγωισμός, η Ειρήνη, οι δοκιμασίες,η αγνότητα,η γνώση,η αθεΐα,η εγκράτεια κά . Θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και που οι Πατέρες της Εκκλησίας έχουν ήδη απαντήσει. Όπως άλλωστε τόνισε ο ίδιος: " Οι Πατέρες της Εκκλησίας θεολογούν, συμβουλεύουν, παιδαγωγούν, διδάσκουν και ορθοτομούν το λόγο της αληθείας". Η δεύτερη ενότητα θα εστιάσει στην ερμηνεία της λειτουργικής γλώσσας της Εκκλησίας. Ερμηνεία που θα βοηθήσει τους πιστούς στην καλύτερη κατανόηση των λατρευτικών κειμένων. Οι ομιλίες του αρχιμανδρίτη π. Νικόδημου Καβαρνού θα γίνονται κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα μετά τον εσπερινό.