Fan Club

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και...

12/10/2017 - 16:00
Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Βίον ἔνθεον, διαδραμόντες, Χριστοῦ ὤφθητε, συγκληρονόμοι, δι' ἀθλήσεως ἐχθρὸν τροπωσάμενοι, Καρπὲ σοφὲ καὶ κλεινὲ Ἀγαθόδωρε, Ἀγαθονίκη καὶ Πάπυλε ἔνδοξε. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἤμιν τὸ μέγα ἔλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=m14hmqbRCVI
Contenuti ufficiali di Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Λογγίνου του Εκατόνταρχου - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.

Τὸν Ἥλιον τῆς δόξης Σταυρῶ προσηλωθέντα, καὶ τοὶς ἐν σκιᾷ τοῦ θανάτου ἐκλάμποντα ὡς εἶδες, ηὐνάσθης αὐτοῦ ταὶς ἀστραπαίς, καὶ ἤθλησας Λογγίνε εὐσεβῶς, διὰ τοῦτο νοσημάτων παντοδαπῶν, λυτρούσαι τοὺς ἐκβοώντας, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=wkT_kaNzt6M
Απολυτίκιο Αγ. Λογγίνου του Εκατόνταρχου - 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος α'. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος. Τὸν Ἥλιον τῆς δόξης Σταυρῶ προσηλωθέντα, καὶ τοὶς ἐν σκιᾷ τοῦ θανάτου ἐκλάμποντα ὡς εἶδες, ηὐνάσθης αὐτοῦ ταὶς ἀστραπαίς, καὶ ἤθλησας Λογγίνε εὐσεβῶς, διὰ τοῦτο νοσημάτων παντοδαπῶν, λυτρούσαι τοὺς ἐκβοώντας, δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=wkT_kaNzt6M
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Λουκιανού - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Θείω Πνεύματι, λελαμπρυσμένος, γνῶσιν ἔνθεον, ἐταμιεύσω, καὶ τῆς πίστεως τὸν λόγον ἐτράνωσας, ὅθεν Μαρτύρων ἀλείπτης γενόμενος, Λουκιανὲ ἐν ἀθλήσει ἠρίστευσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=KZwYl8Omh0k
Απολυτίκιο Αγ. Λουκιανού - 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Θείω Πνεύματι, λελαμπρυσμένος, γνῶσιν ἔνθεον, ἐταμιεύσω, καὶ τῆς πίστεως τὸν λόγον ἐτράνωσας, ὅθεν Μαρτύρων ἀλείπτης γενόμενος, Λουκιανὲ ἐν ἀθλήσει ἠρίστευσας. Μάρτυς ἔνδοξε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=KZwYl8Omh0k
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Αλιεύοντας στο ποτάμι KRKA δίπλα στο μοναστήρι
Αλιεύοντας στο ποτάμι KRKA δίπλα στο μοναστήρι
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος α΄.

Τόν ποιμενάρχην Μηθύμνης Ἰγνάτιον ἄσμασι, τόν μετά πάντων Ἁγίων δοξασθέντα ἐν θαύμασιν, ὑμνήσωμεν ἀπαύστως οἱ πιστοί, συμφώνως ἐν τῆ τούτου ἑορτή καί ὡς πλεῖστα κατιδόντες ὑπ' αὐτοῦ, θεραπευθέντα πάθη ἐκβοήσωμεν. Δόξα τῶ σέ δοξάσαντι, Δόξα τῶ σέ στεφανώσαντι, Δόξα τῶ ἐνεργοῦντι διά σοῦ πάσιν ἰάματα.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=DGBfWDBwlqE
Απολυτίκιο Αγ. Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος α΄. Τόν ποιμενάρχην Μηθύμνης Ἰγνάτιον ἄσμασι, τόν μετά πάντων Ἁγίων δοξασθέντα ἐν θαύμασιν, ὑμνήσωμεν ἀπαύστως οἱ πιστοί, συμφώνως ἐν τῆ τούτου ἑορτή καί ὡς πλεῖστα κατιδόντες ὑπ' αὐτοῦ, θεραπευθέντα πάθη ἐκβοήσωμεν. Δόξα τῶ σέ δοξάσαντι, Δόξα τῶ σέ στεφανώσαντι, Δόξα τῶ ἐνεργοῦντι διά σοῦ πάσιν ἰάματα. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=DGBfWDBwlqE
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κέλσιου - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τετράριθμον σύνταγμα, τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Λαζάριον μέλψωμεν, σὺν Γερβασίω ὁμού, Προτάσιον Κέλσιον οὗτοι γὰρ τὴν Τριάδα, ἀνεκήρυξαν πάσι, λύσαντες δι' ἀγώνων, τὴν πολύθεον πλάνην. Αὐτῶν Χριστὲ ἰκεσίαις, πάντας ἐλέησαν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=hZVf3mPGQfM
Απολυτίκιο Αγ. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κέλσιου - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Τετράριθμον σύνταγμα, τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Λαζάριον μέλψωμεν, σὺν Γερβασίω ὁμού, Προτάσιον Κέλσιον οὗτοι γὰρ τὴν Τριάδα, ἀνεκήρυξαν πάσι, λύσαντες δι' ἀγώνων, τὴν πολύθεον πλάνην. Αὐτῶν Χριστὲ ἰκεσίαις, πάντας ἐλέησαν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=hZVf3mPGQfM
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κέλσιου - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τετράριθμον σύνταγμα, τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Λαζάριον μέλψωμεν, σὺν Γερβασίω ὁμού, Προτάσιον Κέλσιον οὗτοι γὰρ τὴν Τριάδα, ἀνεκήρυξαν πάσι, λύσαντες δι' ἀγώνων, τὴν πολύθεον πλάνην. Αὐτῶν Χριστὲ ἰκεσίαις, πάντας ἐλέησαν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=hZVf3mPGQfM
Απολυτίκιο Αγ. Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κέλσιου - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Τετράριθμον σύνταγμα, τῶν Ἀθλητῶν τοῦ Χριστοῦ, Λαζάριον μέλψωμεν, σὺν Γερβασίω ὁμού, Προτάσιον Κέλσιον οὗτοι γὰρ τὴν Τριάδα, ἀνεκήρυξαν πάσι, λύσαντες δι' ἀγώνων, τὴν πολύθεον πλάνην. Αὐτῶν Χριστὲ ἰκεσίαις, πάντας ἐλέησαν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=hZVf3mPGQfM
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Μετά τον όρθρο, ακολουθεί ένα καφεδάκι
Μετά τον όρθρο, ακολουθεί ένα καφεδάκι
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Βίον ἔνθεον, διαδραμόντες, Χριστοῦ ὤφθητε, συγκληρονόμοι, δι' ἀθλήσεως ἐχθρὸν τροπωσάμενοι, Καρπὲ σοφὲ καὶ κλεινὲ Ἀγαθόδωρε, Ἀγαθονίκη καὶ Πάπυλε ἔνδοξε. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἤμιν τὸ μέγα ἔλεος.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=m14hmqbRCVI
Απολυτίκιο Αγ. Κάρπου, Πάπυλου, Αγαθοδώρου και Αγαθονίκης - 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Βίον ἔνθεον, διαδραμόντες, Χριστοῦ ὤφθητε, συγκληρονόμοι, δι' ἀθλήσεως ἐχθρὸν τροπωσάμενοι, Καρπὲ σοφὲ καὶ κλεινὲ Ἀγαθόδωρε, Ἀγαθονίκη καὶ Πάπυλε ἔνδοξε. Θεῖοι Μάρτυρες, Χριστῷ τῷ Θεῷ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἤμιν τὸ μέγα ἔλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=m14hmqbRCVI
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Κάτι επίκαιρο για τους «κυρίους» βουλευτές που ψηφίζουν έτσι, ώστε να δημιουργήσουν κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας...
Κάτι επίκαιρο για τους «κυρίους» βουλευτές που ψηφίζουν έτσι, ώστε να δημιουργήσουν κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας...
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Το βραδινό μας δείπνο σε ένα περιβάλλον που θυμίζει άλλες εποχές
Το βραδινό μας δείπνο σε ένα περιβάλλον που θυμίζει άλλες εποχές
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Εσπερινός στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Φιλίππου του Διακόνου - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Θείας χάριτος, πλήρης ὑπάρχων, διηκόνησας, τὴ Ἐκκλησία, ὡς Διάκονος Τοῦ Λόγου Ἀπόστολε, θεοσημείαις δὲ θείαις χρησάμενος, τῆς Σαμαρείας τὰ πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=68_x8m5Z87I
Απολυτίκιο Αγ. Φιλίππου του Διακόνου - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Θείας χάριτος, πλήρης ὑπάρχων, διηκόνησας, τὴ Ἐκκλησία, ὡς Διάκονος Τοῦ Λόγου Ἀπόστολε, θεοσημείαις δὲ θείαις χρησάμενος, τῆς Σαμαρείας τὰ πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=68_x8m5Z87I
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Ευλαμπίου και Ευλαμπίας - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Τῆς φύσεως θεσμῶ, συνημμένοι ἐνθέως, ὁμόψυχοι στερρῶς, ὡς ὀμαίμονες θεῖοι, αὐτάδελφοι Μάρτυρες, ἐν ἀθλήσει ὠράθητε, ὦ Εὐλάμπιε, σὺν τὴ σεμνὴ Εὐλαμπία, ὅθεν στέφανον, νικητικὸν δεδεγμένοι, ἠμᾶς διασῴζετε.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=3pPEpp0uGGA
Απολυτίκιο Αγ. Ευλαμπίου και Ευλαμπίας - 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. Τῆς φύσεως θεσμῶ, συνημμένοι ἐνθέως, ὁμόψυχοι στερρῶς, ὡς ὀμαίμονες θεῖοι, αὐτάδελφοι Μάρτυρες, ἐν ἀθλήσει ὠράθητε, ὦ Εὐλάμπιε, σὺν τὴ σεμνὴ Εὐλαμπία, ὅθεν στέφανον, νικητικὸν δεδεγμένοι, ἠμᾶς διασῴζετε. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=3pPEpp0uGGA
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Ένα ταπεινό καφεδάκι το πρωί Με τον μητροπολίτη (Καρλοβακίου)κ. Γεράσημο στο γραφείο του στο Karlovac μαζί με τον Αρχ. Ναούμ στο πανέμορφο μοναστήρι που ηγουμενεύει. 
Η συζήτηση για τα θεολογικά θέματα είναι πάντα χρήσιμη στην ψυχή όλων μας.
Ένα ταπεινό καφεδάκι το πρωί Με τον μητροπολίτη (Καρλοβακίου)κ. Γεράσημο στο γραφείο του στο Karlovac μαζί με τον Αρχ. Ναούμ στο πανέμορφο μοναστήρι που ηγουμενεύει. Η συζήτηση για τα θεολογικά θέματα είναι πάντα χρήσιμη στην ψυχή όλων μας.
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Περπατώ παρά την  λίμνη krka. Εκεί που υπάρχει η ιστορική μονή της krka που ο επίσκοπος Νικόδημος Kosovic είναι ηγούμενος και σχολάρχης του Εκκλησιαστικού σεμιναρίου
Περπατώ παρά την λίμνη krka. Εκεί που υπάρχει η ιστορική μονή της krka που ο επίσκοπος Νικόδημος Kosovic είναι ηγούμενος και σχολάρχης του Εκκλησιαστικού σεμιναρίου
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.

Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ὡς θεῖος ἀπόστολος, ὑποδεχθεῖς τὴ ψυχή, Ἰάκωβε ἔνδοξε, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς ἀστὴρ ἑωσφόρος, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν πολύθεον νύκτα. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=jahqmy_mA1s
Απολυτίκιο Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε. Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, γλωσσοπυρσεύτω πνοή, ὡς θεῖος ἀπόστολος, ὑποδεχθεῖς τὴ ψυχή, Ἰάκωβε ἔνδοξε, ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, ὡς ἀστὴρ ἑωσφόρος, ἔλυσας τῶν εἰδώλων, τὴν πολύθεον νύκτα. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=jahqmy_mA1s
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Άξιος ο επίσκοπος Δαλματίας Νικόδημος Κόσοβίτς
Άξιος ο επίσκοπος Δαλματίας Νικόδημος Κόσοβίτς
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Απολυτίκιο Αγ. Πελαγίας - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ἐξ ἀκανθῶν καθάπερ ρόδον εὐῶδες, τὴ Ἐκκλησία Πελαγία ἐδείχθης, ταὶς ἐναρέτοις πράξεσιν εὐφραίνουσα ἠμᾶς, ὅθεν καὶ προσήγαγες, ὡς ὀσμὴν εὐωδίας, τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, τὸν σὸν βίον Ὁσία. Ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς, παθῶν παντοίων, ψυχῆς τὲ καὶ σώματος.

‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music

http://www.youtube.com/watch?v=yxl0-N5BQ6M
Απολυτίκιο Αγ. Πελαγίας - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ. Ἐξ ἀκανθῶν καθάπερ ρόδον εὐῶδες, τὴ Ἐκκλησία Πελαγία ἐδείχθης, ταὶς ἐναρέτοις πράξεσιν εὐφραίνουσα ἠμᾶς, ὅθεν καὶ προσήγαγες, ὡς ὀσμὴν εὐωδίας, τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, τὸν σὸν βίον Ὁσία. Ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς, παθῶν παντοίων, ψυχῆς τὲ καὶ σώματος. ‪#‎byzmusic ‪#‎Apolitikio ‪#‎Agios ‪#‎Byzantine ‪#‎music http://www.youtube.com/watch?v=yxl0-N5BQ6M
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Είδομεν τό φώς τό αληθινόν

https://www.youtube.com/watch?v=cWs4QGZsmUM
Είδομεν τό φώς τό αληθινόν https://www.youtube.com/watch?v=cWs4QGZsmUM
Foto profilo Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos

Kabarnos Nikodimos Μία υπέροχη και καταπληκτική φιλοξενία στην Ιερά Επισκοπή Δαλματίας
Μία υπέροχη και καταπληκτική φιλοξενία στην Ιερά Επισκοπή Δαλματίας